แนวทางการแก้ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตลอดห่วงโซ่การผลิตในพื้นที่ต้นน้ำ ระบบนิเวศ และประชาชนในพื้นที่
ไทยแพนเรียกร้องผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรแสดงความรับผิดชองหลังพบสาเหตุสารเคมีตกค้างเกิดมาตรฐานในสินค้า Q และ Organic Thailand
ไทยแพนฟ้องศาลปกครอง มุ่งสร้างการตรวจสอบระบบอาหารจากกรณีผักเปื้อนสารพิษ

Thai-PAN Highlights

เครือข่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช, 5 กรกฎาคม 2559 สืบเนื่องจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(...
อ่าน 113 ครั้ง
19 พ.ค. 2559-มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา...
อ่าน 304 ครั้ง

สถานการณ์พื้นที่

พันธ์เทพ  เพชรผึ้ง ประมวลเหตุการณ์รถชนซุ้มเก็บสารเคมีเกษตรริมถนนจังหวัดน่าน 19 มีนาคม 2556:...
อ่าน 2,967 ครั้ง

สถานการณ์ต่างประเทศ

1. การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสหรัฐ...
อ่าน 3,981 ครั้ง
ชื่อสารเคมี ชื่อการค้า ตัวอย่าง ประเทศที่ห้ามผลิต/...
อ่าน 10,284 ครั้ง