ไทยแพนฟ้องศาลปกครอง มุ่งสร้างการตรวจสอบระบบอาหารจากกรณีผักเปื้อนสารพิษ
ไทยแพนเปิดข้อมูลอียูผักQไม่ปลอดภัย เตรียมต่อสู้หากหน่วยงานรัฐฟ้อง ชี้ประชาชนจะได้ประโยชน์
ความจริงอันเจ็บปวด ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ปี 2559
ไทยแพนเปิดข้อมูลอียูผักQไม่ปลอดภัย เตรียมต่อสู้หากหน่วยงานรัฐฟ้อง ชี้ประชาชนจะได้ประโยชน์ ไทยแพนเปิดข้อมูลอียูผักQไม่ปลอดภัย เตรียมต่อสู้หากหน่วยงานรัฐฟ้อง ชี้ประชาชนจะได้ประโยชน์
แนวทางการจัดเก็บภาษีเฉพาะเกี่ยวกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การเก็บภาษีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำแนวทางดังกล่าวมาใช้อย่างกว้างขวาง จากการศึกษาของ OECD...

Thai-PAN Highlights

19 พ.ค. 2559-มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา...
อ่าน 171 ครั้ง
ตามที่นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน...
อ่าน 4,713 ครั้ง
ไทยแพนพบผักผลไม้ตรา Q มีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานมากที่สุด...
อ่าน 73,384 ครั้ง

สถานการณ์พื้นที่

พันธ์เทพ  เพชรผึ้ง ประมวลเหตุการณ์รถชนซุ้มเก็บสารเคมีเกษตรริมถนนจังหวัดน่าน 19 มีนาคม 2556:...
อ่าน 2,903 ครั้ง

สถานการณ์ต่างประเทศ

1. การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสหรัฐ...
อ่าน 3,916 ครั้ง
ชื่อสารเคมี ชื่อการค้า ตัวอย่าง ประเทศที่ห้ามผลิต/...
อ่าน 9,778 ครั้ง