อีพีเอ็น

หัวข้อ วันที่sort ascending ดู
สรุปผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศของ EPN (Ethyl p-nitrophenyl thionobenzenephosphonate) 18 Jun 2013 4,619 ครั้ง
บอร์ดวัตถุอันตรายยื้อ 4 เคมี เปิดช่องขายให้เกษตรกรช่วงเพาะปลูก ไม่เชื่อข้อมูลกรมวิชาการ-รอพิจารณาใหม่ 14 May 2013 2,610 ครั้ง
ข้อเท็จจริงเรื่องศาลสั่งเลิกแบน 4 สารพิษ 8 Mar 2013 5,827 ครั้ง
รัฐกับบรรษัท: การสมรู้ร่วมคิดทำคนไทยเป็นพลเมืองชั้นสองของโลก 27 Feb 2013 3,337 ครั้ง
ข้อมูลสนับสนุนการระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรง 4 ชนิด 7 Feb 2012 5,427 ครั้ง
เครือข่ายเกษตรอีสานออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ให้ยุติการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตราย 4 ชนิด 22 Sep 2011 2,471 ครั้ง
ทางเลือก...ทางออกของเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการผลิต 22 Aug 2011 5,245 ครั้ง
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีการเกษตรยืนยันให้กรมวิชาการเกษตรยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารพิษร้ายแรง 4 ชนิด 8 Aug 2011 2,869 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร 16 Jun 2011 3,132 ครั้ง
Subscribe to อีพีเอ็น