• เปิดเผยรายงานอัปลักษณ์
  เบื้องหลังมติอัปยศไม่แบนสารพิษร้ายแรง
  รายละเอียด
 • แถลงการณ์ เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง
  หลัง รมต.เกษตรรับข้อเรียกร้อง
  เครือข่าย 700 องค์กรยืนยันตั้งกรรมการอิสระ
  รายละเอียด
 • แถลงการณ์เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 369 องค์กร
  รายละเอียด

รายการระวังภัยฉลาดซื้อ วันที่ 10 ส.ค. 2555
สัมภาษณ์ เรื่อง สารเคมีตกค้างในผัก
โดย..กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา และ นพดล มั่นศักดิ์
ที่มา..http://www.rawangpai.com/home/program/buy-wise/


ที่มา: 
http://www.rawangpai.com/home/program/buy-wise/