• ไทยแพนพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส์สูงกว่าผักทั่วไป
    รายละเอียด
  • เครือข่ายแบนสารพิษเตรียมยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย 7 ธ.ค.นี้
    รายละเอียด
  • ไทยแพนแถลง
    มากกว่าครึ่งผักผลไม้มีสารกำจัดวัชพืชตกค้างเกินค่ามาตรฐาน
    รายละเอียด

รายการระวังภัยฉลาดซื้อ วันที่ 10 ส.ค. 2555
สัมภาษณ์ เรื่อง สารเคมีตกค้างในผัก
โดย..กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา และ นพดล มั่นศักดิ์
ที่มา..http://www.rawangpai.com/home/program/buy-wise/


ที่มา: 
http://www.rawangpai.com/home/program/buy-wise/