• วันอาหารโลก
  ประชาชนเรียกร้อง เจียไต๋ ซินเจนทา หยุดต่อทะเบียนสารเคมีเพื่อปกป้องคนไทย
  รายละเอียด
 • แถลง
  อย่าปล่อยให้ความเท็จมีอำนาจเหนือความจริง
  รายละเอียด
 • เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและจัดการเคลื่อนไหวที่หน้าศาลากลางกว่า 50 จังหวัด
  รายละเอียด

รายการระวังภัยฉลาดซื้อ วันที่ 10 ส.ค. 2555
สัมภาษณ์ เรื่อง สารเคมีตกค้างในผัก
โดย..กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา และ นพดล มั่นศักดิ์
ที่มา..http://www.rawangpai.com/home/program/buy-wise/


ที่มา: 
http://www.rawangpai.com/home/program/buy-wise/