วิดีโอบันทึกประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557

ที่มา: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLtAx9ddiyjUY1eQC2oYfiC61Pd6UKEPOv