• เปิดเผยรายงานอัปลักษณ์
  เบื้องหลังมติอัปยศไม่แบนสารพิษร้ายแรง
  รายละเอียด
 • แถลงการณ์ เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง
  หลัง รมต.เกษตรรับข้อเรียกร้อง
  เครือข่าย 700 องค์กรยืนยันตั้งกรรมการอิสระ
  รายละเอียด
 • แถลงการณ์เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 369 องค์กร
  รายละเอียด

ระหว่างวันที่ วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559

ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ info@thaipan.org
โทร. 029853838