• ไทยแพนพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส์สูงกว่าผักทั่วไป
    รายละเอียด
  • เครือข่ายแบนสารพิษเตรียมยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย 7 ธ.ค.นี้
    รายละเอียด
  • ไทยแพนแถลง
    มากกว่าครึ่งผักผลไม้มีสารกำจัดวัชพืชตกค้างเกินค่ามาตรฐาน
    รายละเอียด

"นายสุเมธ บุญยก" นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงที่ประกาศหยุดฉีดสารเคมีกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาล โดยปัจจุบันได้หันมาใช้การจ้างแรงงานแทน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนในเขตเทศบาล

"สันติชัย ชายเกตุ" ประธานกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมพัทลุง ซึ่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการของไทยแพนเพื่อเล่าให้ฟังปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารพิษกำจัดวัชพืชในชุมชนเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ยังได้ร่วมกับแขวงการทางพัทลุงหารือแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาฆ่าหญ้าในเขตทางหลวง โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา "นายสันติ วงศ์ยงศิลป์" ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุงได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงแล้วว่า แขวงการทางไม่มีนโยบายในการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในเขตทางหลวงแต่ประการใด โดยได้กำชับมิให้เจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าหญ้าโดยเด็ดขาด

นี่คือพลังของชุมชนในการจัดการปัญหาสารพิษกำจัดศัตรูพืชที่ควรได้รับการชื่นชม พลังท้องถิ่นจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างประเทศไทยไม่ให้กลายเป็นแผ่นดินอาบยาพิษอีกต่อไป

ไทยแพนจะทำหนังสือขอบคุณทั้งสองหน่วยงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้านโยบายในระดับส่วนกลางที่มีความเห็นชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา: 
https://www.facebook.com/ThaiPesticideAlertNetwork/photos/a.275024029266462.47360.260995884002610/1122534287848761/?type=3&theater