• อย่าเอาผลประโยชน์บรรษัท
  อย่าเอาผลประโยชน์บรรษัทแลกกับชีวิตเกษตรกรและผู้บริโภค
  รายละเอียด
 • เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและจัดการเคลื่อนไหวที่หน้าศาลากลางกว่า 50 จังหวัด
  รายละเอียด
 • เครือข่ายผู้บริโภค จี้ รมว.เกษตรฯ
  เร่งสั่งเพิกถอน ‘2 เคมีอันตราย’ ตามมติ ที่ประชุม
  หากชักช้าหวั่นสารพิษตกค้างในพืชผัก-สิ่งแวดล้อม ทำผู้บริโภคสุขภาพทรุด
  รายละเอียด
ไดโครโตฟอส (11) ไกลโฟเซต (3) เอกสารเผยแพร่ (6) เมโทมิล (13) เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (3) เครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมีเกษตรประเทศไทย (8) เกษตรกร (2) ฮอร์โมน (3) อีพีเอ็น (9) อาหารปลอดภัย (2) สุขภาพ (3) สารเคมีเกษตร (4) สารเคมีตกค้าง (4) สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (15) สหภาพยุโรป (4) ศาลปกครอง (4) วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ (4) วัตถุอันตราย (3) ระบบสืบพันธุ์ (3) ระบบนิเวศ (6) มกอช. (3) พิษเฉียบพลัน (5) พาราควอท (3) พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (2) ผู้บริโภค (3) ผักที่ตกค้าง (4) ผลการตรวจผัก (6) ผลกระทบจากสารเคมีต่อสุขภาพ (2) ผลกระทบจากสารเคมี (7) ผลกระทบ (5) ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (5) ประชุมวิชาการประจำปี 2559 (4) ประชุมวิชาการประจำปี 2558 (6) ประชุมวิชาการประจำปี 2557 (5) ประชุมวิชาการประจำปี 2555 (3) บริโภคผัก (4) นุศราพร เกษสมบูรณ์ (3) นาถธิดา วีระปรียากุล (3) ธุรกิจสารเคมีการเกษตร (5) ทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (6) ต่อมไร้ท่อ (4) ตรวจผัก (10) ตกค้าง (3) จิรากร โกศัยเสวี (2) คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (2) คาร์โบฟูราน (17) คะน้า (3) คณะกรรมการวัตถุอันตราย (3) การใช้สารเคมี (4) การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (3) กรมวิชาการเกษตร (20) Video Clip (11) PAN (3) monocrotophos (2) methomyl (6) GAP (3) EPN (5) EPA (6) dicrotophos (5) carbofuran (6)