ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์ ของพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่น่าสนใจดูทั้งหมด

สถานการณ์ต่างประเทศดูทั้งหมด