นานาสาระสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (pesticide: pest = ศัตรูพืช, -cide […]

กระบวนการแบนคาร์โบฟูรานในอเมริกา : การต่อสู้เพื่อปกป้องสุขภาวะของสังคม

ความสำเร็จของการแบนคาร์โบฟูราน ในอเมริกาเป็นอุทาหรณ์สำห […]

ทำไมแมลงถึงดื้อยา?

“แมลงมันดื้อยา ยาพวกนี้เอาไม่อยู่ ต้องใช้ยาแรง หรือผสมม […]

จีนวางเป้าเลิกใช้พาราควอท พร้อมเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

ล่าสุด กระทรวงเกษตรของจีน ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและเท […]

รมช.เกษตรและสหกรณ์สั่งระงับขึ้นทะเบียนเคมีเกษตร 4 ชนิด

รมช.เกษตรและสหกรณ์ สั่งกรมวิชาการเกษตร เปิดโอกาสให้เครื […]

กรมวิชาการเกษตรกลับลำ ไม่เปิดเผยข้อมูลการขึ้นทะเบียนยาฆ่าแมลงร้าย 4 ชนิด เครือข่ายประชาชนเรียกร้องให้ณัฐวุฒิแสดงบทบาท

  กรมวิชาการเกษตรกลับลำไม่เปิดเผยข้อมูลขึ้นทะเบียน […]

เครือข่ายประชาสังคมบุกเกษตรอีกครั้ง ตอกย้ำรัฐแบนยาฆ่าแมลงร้าย

เครือข่ายภาคประชาสังคมเคลื่อนขบวนเข้าพบ รมช.เกษตรฯ ยื่น […]

ข้อมูลสนับสนุนการระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรง 4 ชนิด

ตามที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551 ไ […]

ทางเลือก…ทางออกของเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการผลิต

การเคลื่อนไหวของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีการเกษตรที่ออกม […]

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีการเกษตรยืนยันให้กรมวิชาการเกษตรยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารพิษร้ายแรง 4 ชนิด

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีการเกษตรซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ น […]