ผลกระทบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพคนไทย

ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เป็ […]

ดีเดย์23ก.พ.ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินกรรมการวัตถุอันตรายมิชอบ

ศาลปกครองรับคำฟ้ององค์กรภาคประชาสังคม กรณีแต่งตั้งกรรมก […]

ฟ้องศาลปกครองสั่งถอนผู้ทรงฯคกก.วัตถุอันตราย

ประชาสังคมฟ้องศาลปกครองสั่งเพิกถอน ผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.ว […]

เครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมีจี้รัฐแบน 4 สารเคมีการเกษตรสุดอันตราย

เครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมีเกษตร ประเทศไทย (คสท) ชี […]