คำแถลง เพื่อสนับสนุนการยกเลิกการใช้สารพิษร้ายแรง ข้อเสนอทางเลือก และมาตรการสนับสนุนเกษตรกรในระยะปรับเปลี่ยน

1.เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 […]

เกษตรกรรมไทยหลังมติแบน พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

เวทีสัมมนา“ทางเลือกเกษตรกรรมไทยหลังแบน พาราควอต ไกลโฟเซ […]

แถลงการณ์ต่อมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายแบนพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 อง […]

มติเอกฉันท์ แบน 3 สารพิษ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบปรับพาราควอต คลอร์ไพร […]

แถลงการณ์เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง เรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการวัตถุอันตราย แบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีการประชุมของคณะกรรมการเ […]

ด่วน ! นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รับข้อเสนอของเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร แล้ว โดยได้ยุติการนำเข้าสารพิษความเสี่ยงสูงทั้ง 3 ชนิดแล้ว

ไม่มีการขึ้นทะเบียนใหม่นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็ […]

คำแถลงของเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายรายร้ายแรง 686 องค์กร กรณีการกล่าวหา ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ ในการเปิดเผยข้อมูลพิษภัยของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ตามที่บุคคลบางกลุ่มที่มีความสัมพันธ์และได้รับการสนับสนุ […]

ประชาชนจะไม่นิ่งเฉยเรื่องสารเคมี แอ๊ด คาราบาว แต่งเพลงต้านสารพิษ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการวัตถุอันตราย 16 คนที่โหวตใ […]

ออสเตรียกล้าหาญเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่แบนการใช้สารเคมีฆ่าหญ้าไกลโฟเสตโดยสิ้นเชิง

ชี้แจงข้อกล่าวหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายอาสาคนรักแม […]