อียูลงมติแบน คลอร์ไฟรีฟอส มีผลกุมภาพันธ์ 2563

Commission ได้ลงมติแบนคลอร์ไพริฟอสแล้ว โดยจะมีผลบังคับใ […]

เครือข่าย 686 องค์กร เดินหน้าแบน 3 สารหลัง “มติสันนิษฐาน” ล้มแบนไกลโฟเสต เลื่อนแบนพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส

คำแถลงเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร แ […]

สภาผู้แทน มีมติเห็นชอบแบนพาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพรีฟอส ย้ำไม่ทิ้งเกษตร ตั้งกองทุนระยะเปลี่ยนผ่าน เดินหน้าเครื่องจักรกล และชีวภัณฑ์

เมื่อวานนี้ 21 พ.ย. 2562 สภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยเสียงเอ […]

คำแถลง เพื่อสนับสนุนการยกเลิกการใช้สารพิษร้ายแรง ข้อเสนอทางเลือก และมาตรการสนับสนุนเกษตรกรในระยะปรับเปลี่ยน

1.เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 […]

เกษตรกรรมไทยหลังมติแบน พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

เวทีสัมมนา“ทางเลือกเกษตรกรรมไทยหลังแบน พาราควอต ไกลโฟเซ […]

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสรุปผลการศึกษา

แถลงการณ์ต่อมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายแบนพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 อง […]

มติเอกฉันท์ แบน 3 สารพิษ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบปรับพาราควอต คลอร์ไพร […]

แถลงการณ์เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง เรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการวัตถุอันตราย แบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีการประชุมของคณะกรรมการเ […]

ด่วน ! นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รับข้อเสนอของเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร แล้ว โดยได้ยุติการนำเข้าสารพิษความเสี่ยงสูงทั้ง 3 ชนิดแล้ว

ไม่มีการขึ้นทะเบียนใหม่นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็ […]