คณะผู้จัดได้ทำการปิดรับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง FB LIVE ที่เพจ  เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(ThaiPAN)

ข้อมูลเพิ่มเติม

e-mail : info@thaipan.org

โทรศัพท์ : 02-9853838

คณะผู้จัด